Sponsoring

Onze concerten zijn van een hoog niveau. Dankzij sponsoring van onderstaande organisaties kunnen wij de toegangsprijzen laag houden en zijn de concerten toegankelijk voor een breed publiek.

fpk_logo-web-xl
prins-bernhard-cultuurfonds
rabobank-logo-print
logo-vtp
Gemeente Zeist

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Den Dolder? Steun ons dan door een geldelijke bijdrage en/of wordt vrijwilliger.
Als u ons als particulier of bedrijf wilt steunen, dan hoort Diderik Dingemans (financiën) dat graag van u: 06-50218031 of mail dwpding@icloud.com

Stichting Cultuurpodium Den Dolder beschikt over een ANBI-verklaring. Een ANBI is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” die door de inspecteur van de belastingdienst is goedgekeurd. Het voordeel van schenken aan instellingen met zo’n verklaring is dat uw gift (geheel of gedeeltelijk) in mindering kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen.