beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan Cultuurpodium Den Dolder

2015 – 2018
Stichting Cultuurpodium Den Dolder

Postadres Stichting Cultuurpodium Den Dolder
Paltzerweg 299
3734 CM Den Dolder
info@cultuurpodiumdendolder.nl
www.cultuurpodiumdendolder.nl

KvK 58885846
NL07 RABO 0146 0339 14

Het idee

Cultuurpodium Den Dolder stelt zich ten doel concerten en uitvoeringen te organiseren in de Maria Christina Kerk in Den Dolder voor een betaalbare toegangsprijs.
De stichting financiert de concerten zo veel mogelijk uit de kaartopbrengst.
Door het aantrekken van geldelijke bijdragen van sponsoren en particuliere giften tracht de stichting de uitkoopsommen gaandeweg te kunnen verhogen.

Het idee voor het Cultuurpodium komt voort uit enkele ontmoetingen.
Eerst tussen Adriaan Plantinga, predikant van de Protestantse Gemeente in Den Dolder en tevens beroepsmusicus met Marinus van den Brink, succesvol fondsenwerver voor Begraafplaats Het Stille Hofje en Mieke van der Ploeg, medeorganisator van het eeuwfeest Den Dolder 2012. Zij zochten een mogelijkheid om de kerkzaal meer als ontmoetingsplek in bredere zin te helpen ontwikkelen. Het dorp ontbeert namelijk een Dorpshuis. Zij zochten ook manieren om fondsen te werven voor een vleugel in de kerk.
In een volgende ontmoeting met Jan Scherphuis, voorzitter van het Comité Den Dolder 2012, werd het idee voor een serieus Cultuurpodium concreet.

Het aantal podia voor kamermuziek en kleinkunstuitvoeringen is door bezuinigingen op cultuur gedaald. Anderzijds heeft ons dorp nog nooit zo’n podium gekend. Wat zou het fantastisch zijn om goede professionele musici, cabaretiers en theatermakers hierheen te halen. Dat biedt hen een nieuw podium en het biedt de dorpsbevolking een prachtige kans om uitvoeringen van hoog niveau dicht bij huis mee te maken. Omdat in ons dorp evenals in de belendende buurtschappen veel senioren wonen is die nabijheid een duidelijke pré.
Door het gebodene kunnen ook veel niet-kerkgangers de weg naar deze mooie ontmoetingsruimte vinden.

Zonder enig budget werden de eerste uitvoeringen voor het seizoen 2013/2014 georganiseerd.
Aanloopkosten zijn privé verricht in de vorm van een renteloze lening. De kerkzaal kan voor een bescheiden bedrag gehuurd worden. Dankzij bevriende musici die het financiële risico aandurfden, konden we starten.

Op 27 september 2013, daags vóór het eerste concert, werd de Stichting officieel opgericht.

Al snel was duidelijk dat het idee aanslaat bij zowel musici als bezoekers. De voorstellingen worden goed bezocht en zéér goed gewaardeerd. Het bestuur wordt rechtstreeks gevraagd (asjeblieft) dóór te gaan met dit initiatief, ook als het eens wat zou tegenzitten. Kortom: er is zowel vraag als aanbod.

Inmiddels kreeg de Stichting twee toezeggingen:
Het Prins Bernhard Cultuurfonds (Utrecht) zegde een bijdrage voor de aanschaf van een podiumvleugel toe. In februari 2014 is een goede gebruikte vleugel aangeschaft.
Het Fonds Podiumkunsten kende een subsidie (SKIP) toe voor de jaren 2014 en 2015.

De programmering voor het seizoen 2015/2016 is zojuist afgerond (maart 2015).
Doel Stichting Cultuurpodium Den Dolder
De stichting heeft ten doel een cultureel podium te creëren voor klassieke en eigentijdse muziek, kleinkunst alsmede overige culturele activiteiten voor alle inwoners van Den Dolder en directe omgeving. Daarmee beoogt zij een waardevolle bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in Den Dolder en omgeving.
Eens per jaar staat het podium open voor amateurs, om ook de actieve muziekbeoefening te stimuleren. Popmuziek is daar als enige muziekvorm van uitgesloten, omdat het dorp al decennialang jaarlijks in een café een succesvol open Poppodium kent in het 1e weekeinde van september.

De stichting doet dit door eens per maand concerten en voorstellingen door professionele musici, acteurs en cabaretiers te organiseren.
De activiteiten worden om niet georganiseerd door de bestuursleden en uitgevoerd met ook andere vrijwilligers.
De uitgenodigde musici en kleinkunstenaars krijgen een vergoeding met een gegarandeerd minimumbedrag.
Uitgevoerde en voorgenomen activiteiten voor 2014 en 2015

1. De concertreeks

In 2014 organiseerde het Cultuurpodium van januari t/m november (excl. juli/augustus) acht concerten door professionele musici, cabaretiers en theatermakers, plus één open podium voor amateurs. De frequentie was eens per maand.

In 2015 is dat ook zo, plus twee extra concerten op zondagmiddagen door klassieke musici.

Dit alles in de kerkzaal van de Maria Christina Kerk in Den Dolder.

De programmering t/m juni 2016 is gereed. Wellicht komen er nog enkele zondagmiddagconcerten bij.
2. Fondsenwerving

Deze was vooralsnog gericht op het verkrijgen van € 25.000,– voor de aanschaf van een goede gebruikte concertvleugel incl. hoes en vochtregelaar. Daarvan werd een vijfde toegezegd. De aangekochte vleugel bleek minder kostbaar, maar de kosten ervan zijn nog niet volledig gedekt.
Inmiddels heeft de fondsenwerving zich ook gericht op het verkrijgen van geschikte (mobiele) zaalaankleding. Begin 2015 konden we theaterdoeken aanschaffen die meteen in gebruik genomen werden voor twee optredens waarbij die nodig waren.
Voor (mobiele) verlichting en professionele geluidsapparatuur is nog fondsenwerving nodig. Hiervoor wordt voorjaar 2015 een serie regionale fondsen benaderd..

De Stichting heeft inmiddels de ANBI-status verkegen, wat de werving van particuliere giften hopelijk zal bevorderen.

Sinds begin 2014 kan Cultuurpodium musici en andere kunstenaars een royalere uitkoopsom bieden dankzij een subsidiemogelijkheid die het Fonds Podiumkunsten (SKIP) biedt. Bij een negatief verschil tussen uitkoopsom en recette vult het SKIP dat voor de helft aan.
De vaste lasten zoals zaalhuur, publiciteit etc. wordt niet vergoed uit dat fonds. Om tegenvaller op te vallen streeft Cultuurpodium naar een financiële buffer. Hiervoor is uit eigen middelen nog onvoldoende bereikt. Zodat we ook daarvoor sponsoring zoeken.

3. Publiciteit

De website www.cultuurpodiumdendolder.nl is in de lucht en gevuld met actuele content.
Het bijhouden van de site vergt nog nadere aandacht.

Een vrijwilligster met goede contacten bij de regionale nieuwsmedia redigeert de persberichten van het Cultuurpodium en weet deze tijdig geplaatst te krijgen.

Een huis-aan-huis-blad biedt ons maandelijks een kwart pagina bij wijze van advertorial tegen een bescheiden tarief. Ons prominente logo daarin verhoogt de attentiewaarde.

In de weken vóór elk concert worden de seniorencomplexen met een aankondiging befolderd en worden affiches opgehangen bij plaatselijke winkels.
Tevens worden via e-mails ruim 200 adressen bereikt.

Een nieuw idee is om van optredens korte filmpjes te maken en die op YouTube te zetten.
Sponsorbedrag

Voor aanschaf van de vleugel en groot onderhoud zijn ontvangen uit fondsen & particuliere bijdragen: € 7.500

Het beheer van giften en sponsorbedragen ligt bij het bestuur. De gelden zijn grotendeels, besteed, het restant staat op een bankrekening. De vleugel vergt nog een restauratie van ca.
€ 4.000 waarvoor dat bedrag uit fondsenwerving moet worden aangevuld.

Bijlage 1 Format Programmering 2015 t/m 2017/2018

KLASSIEK
Uitvoering van solisten, duo’s, trio’s, kwartetten en ensembles.
Selectie repertoire: “Bekend Klassiek” in combinatie met contemporain/toegankelijk.
Verhouding 70/30.
Programma: altijd combinaties binnen het ensemble zoeken.
Duur repertoire: max. 75’
JAZZ
Uitvoeringen door trio’s, quartets, quintets en ensembles, al dan niet met zang.
Selectie repertoire: “ Jazz” / avontuurlijk en toegankelijk.
Gezien onze locatie akoestisch waar mogelijk, waar nodig met een beperkte backline.
Programma: combinatie van akoestisch en instrumentaal.
Duur repertoire: max. 75’ met pauze.
KLEINKUNST
Uitvoeringen door solisten, duo’s, trio’s en ensembles.
Selectie repertoire: “Muziektheater of cabaret”/ avontuurlijk en niet-politiek.
Programma: combinatie van akoestisch en instrumentaal.
Duur repertoire: max. 75’ met pauze.
WERELDMUZIEK
Uitvoeringen door trio’s, quartets, quintets en ensembles, al dan niet met zang.
Selectie repertoire: “Wereldmuziek”/ exotisch/toegankelijk; balans tussen “oost” en “west”
in de overall programmering. Nadruk op acts in relatie met aanbod in grote zalen/trends/actualiteit. Dans niet uitsluiten.
Programma: altijd combinaties binnen het ensemble zoeken.
Duur repertoire: max. 75’ met pauze.
JONG TALENT
Uitvoering door afgestudeerde beginnende solisten, duo’s, trio’s en ensembles.
Selectie repertoire: Klassieke muziek, wereldmuziek, cabaret of muziektheater.
Programma: combinatie van akoestisch en instrumentaal.
Duur repertoire: lezing max. 75’ met pauze.
AMATEURS
Uitvoering door solisten, duo’s, trio’s, kwartetten en ensembles.
Solisten woonachtig in Den Dolder of nabije omgeving, in ensembles minimaal één lid alhier.
Aantal solisten en ensembles: maximaal 15.
Duur acts: max. 15’ per act, gemiddeld max. 10’.
Programma: alle muzieksoorten (behalve pop), dans, zang, voordrachtskunst, cabaret etc.
Duur Open Podium: 3 uren op zaterdagmiddag incl. pauzes/changementen, max. 4 uren bij meerdere wat langere acts.

Bijlage 2 Samenstelling bestuur

Bestuur:

Mevr. A. (Mieke) van der Ploeg, voorzitter
uitvaartondernemer

Dhr. D. (Dick) van Lier, secretaris
gepensioneerd huisarts

Dhr. R.J. (Ruud) van der Sar, penningmeester
oud-ondernemer
Commissieleden:

Mevr. J.M. (Anita) van Soest, artistieke commissie
muziektheatermaker

Dhr. J.C. (Johan) Ehrlich, artistieke commissie
internist